Mercat Central d'Antiga Guatemala

Per administrador | 18 novembre 2008

Hi ha una gran diferència en les cuines de diversos països d'Amèrica Central. A mesura que avança cap al sud des de Mèxic cada nació ho té? S especialitats locals i la influència de la cuina mexicana desapareix lentament. El que queda és la generositat de la natura. aquestes fotos són del Mercat Central de Antiqua Guatemala. Les fruites i vegetals [...]